COPRODUCCIÓ DE MOMA TEATRE & TEATROS DEL CANAL

Fotografies Jordi Pla